Wat we doen

Fietsersbond Rhenen wil fietsgebruik stimuleren en beter faciliteren.

De strategie van de Fietsersbond Rhenen is:

  • Verbeteren van infrastructuur en beleid door samenwerking met de gemeente en politieke beïnvloeding.
  • Activeren en stimuleren fietsgebruik onder de bevolking door publieksgerichte activiteiten.

  • We doen dat met de volgende activiteiten:

  • Adviseren over fietsbeleid en uitvoering. Samenwerken met de gemeente om infrastructurele wijzigingen of maatregelen te toetsen op veilig en toenemend fietsgebruik.
  • Lobby voor een goed fietsnetwerk en fietsvoorzieningen. Signaleren van knelpunten en stimuleren van directe en comfortabele fietsverbindingen.
  • Uitdragen van landelijk fietsbeleid, zoals 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom.
  • Via publieksacties en (sociale) media streven naar zoveel mogelijk draagvlak onder de inwoners van Rhenen.
  • Samenwerking zoeken met andere organisaties binnen en buiten Rhenen die fietsgebruik willen stimuleren om redenen van natuur, gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, en vitaliteit.