Projecten

Deze pagina is nog in ontwikkeling. Hier komt binnenkort een overzicht van projecten waar we aan werken. Dit zijn zowel projecten van anderen (overheden) als onze eigen projecten.

Alvast een opsomming.

Herinrichtings-projecten van de gemeente Rhenen (zie ook deze pagina op de gemeente-site):

 • Nieuwe Veenendaalseweg
 • Oude Veensegrindweg
 • Cuneraweg parallelweg
 • Franseweg
 • Achterbergsestraatweg
 • Passantenhaven

 • Andere overheden:

 • Doorfietsroutes [provincies Utrecht en Gelderland].
 • Gebiedsaanpak het Binnenveld [Regio Foodvalley en vele andere] en fietsroutes Binnenveld [Regio Foodvalley]
 • Rijnbrug Rhenen [Rijkswaterstaat; provincies Utrecht en Gelderland]
 • Grebbedijk [Waterschap; RWS; Regio]

 • Onze eigen projecten (zie ook onze publicaties):

 • Ontwikkelen van een fietsroutenetwerk voor Rhenen
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022
 • Alternatieve oplossing voor de Rijnbrug
 • Aansluitingen op de doorfietsroutes Utrecht-Veenendaal en Wageningen-Arnhem
 • Paaltjesactie (najaar 2022; landelijke actie Fietsersbond)