Verbeterpunten

Praktische verbeteringen die wij in Rhenen zouden willen zien:

  • Ontwikkeling van een Fietsroutenetwerk voor “dagelijkse” fietsers in Rhenen. Een voorzet hebben we al aan de gemeente gestuurd. Wij willen dit onderdeel maken van het mobiliteitsbeleid (dat nu nog te veel op verbetering van losse wegen is gericht).
  • 30 km/u als standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, met bijbehorende weginrichting. In schoolzones en woonstraten nog langzamer (20/15); alleen waar het moet en kan 50.
  • Ontvlechting (verkeer met verschillende snelheden scheiden, soms via een andere route).
  • Minder paaltjes en andere obstakels voor fietsers. Waar ze echt nodig zijn zorgen dat ze goed zichtbaar zijn (inleidende strepen op wegdek; wit/rood geverfd), en zorgen dat alle soorten fietsers comfortabel kunnen passeren (ook lange/brede fietsen en invalidenvoertuigen).
  • De N225 (Herenstraat/Rijksstraatweg) geeft veel overlast in Rhenen en Elst. Voor fietsers is het een gevaarlijke en onaangename weg. Onderzoek alternatieven.
  • Het spoorviaduct (N225 over N233) is een ernstige belemmering voor fietsers. Wachttijden bij het stoplicht zijn lang, “linksaf” is gevaarlijk. Fietsers van/naar de Rijnbrug hebben geen goede route om dit punt te vermijden. Onderzoek een beter alternatief.
  • Het kruispunt van de N233 bij Achterberg (Achterbergsestraatweg/Bergweg) is een ernstige belemmering voor fietsers. Wachttijden bij het stoplicht zijn lang, op diverse plekken komt de fietser in de knel met andere verkeersstromen. Een betere verbinding tussen Achterberg en Rhenen-stad ontbreekt. Onderzoek een beter alternatief.
  • De provincies Utrecht en Gelderland ontwikkelen mooie doorfietsroutes, maar Rhenen wordt hier niet op aangesloten. Ontwikkel aansluiting op doorfietsroutes, te beginnen bij Utrecht-Veenendaal en Wageningen-Arnhem.
  • Het fietspad langs de Rijndijk (Rijnbrug-Moeke) is prachtig, maar veel te smal voor druk gebruik (wandelaars, toeristisch fietspad LF4a). Zorg voor verbreding of een alternatieve route voor fietsers.