Samenwerking met de gemeente

We werken samen met de ambtelijke organisatie aan concrete verbeteringen:

 • We volgen verbeterplannen, doen mee aan participaties, en leveren kommentaar op ontwerpen en uitvoering.
 • We brengen knelpunten in ter verbetering.
 • We overleggen periodiek, o.a. in de Adviesgroep Verkeer.
 • We werken ook samen met de gemeente (wethouder en beleidsmedewerker mobiliteit) aan verkeersbeleid:

 • We denken mee bij het Ontwikkelen van een mobiliteitsvisie.
 • We denken mee bij realisatie van het coalitieakkoord en collegeprogramma 2022-2026.
 • We denken mee hoe plannen van de provincie Utrecht en regio Foodvalley uitwerken voor Rhenen.
 • We brengen onze eigen visie op mobiliteit in, o.a. ons fietsroutenetwerk.
 • We hebben periodiek overleg over beleidszaken.
 • Provincie en regio

  Voor provinciale zaken werken we samen met de Utrechtse afdeling van de fietsersbond (UFO):

 • Verbetering en onderhoud van provinciale wegen.
 • Verbetervoorstellen aansluitend bij provinciaal beleid, zoals doorfietsroutes.
 • Onze eigen voorstellen, zoals ons alternatieve voorstel voor de Rijnbrug bij Rhenen.
 • Bij provinciale zaken overleggen we ook vaak met de gemeente en met andere Fietsersbond-afdelingen (o.a. Veenendaal).

  Voor het verkeersbeleid rond Rhenen is ook de regio Foodvalley belangrijk, bijvoorbeeld voor de problematiek rond het Binnenveld. Het gaat hier om grotere projecten waarin we participeren, meestal samen met Fietsersbond-afdelingen van de omringende gemeentes (Wageningen, Ede en Veenendaal). We houden ook contact met de gemeente Rhenen, die zelf deelnemer is in de regionale projecten. Momenteel lopende projecten:

 • Gebiedsaanpak het Binnenveld, met op korte termijn een paar concrete verbeteringen.
 • Versterking en herinrichting Grebbedijk
 • Gemeenteraad en politiek

  Het beleid in de gemeente wordt uiteindelijk bepaald in de gemeenteraad. Daarom proberen we daar ook invloed uit te oefenen:

 • Bij belangrijke onderwerpen spreken we in bij een commissievergeadering.
 • We kunnen ook onze eigen ideeen inbrengen door in te spreken.
 • We houden contact met alle partijen in de Raad.
 • Met een fietsrondje door Rhenen voor raadsleden vragen we aandacht voor de fiets.
 • Publiek en publiciteit

  Als Fietsersbond Rhenen vertegenwoordigen we de fietsende inwoners van Rhenen. Het is dus belangrijk om zichtbaar te zijn voor het publiek. Omdat we een jonge (en kleine) afdeling zijn hebben we hier nog weinig aan kunnen doen.

  Wat we al wel doen:

 • In augustus 2022 nemen we deel aan een evenement in Rhenen ter gelegenheid van het passeren van de Vuelta.
 • Een meldpunt voor knelpunten voor fietsers in Rhenen.
 • Wat we nog niet doen:

 • Publiciteit zoeken in lokale kranten en op sociale media.
 • Zelf publieksacties organiseren, zoals een fietscontrole.
 • Juist op deze gebieden zoeken we nog vrijwilligers.