Provincie en regio

Voor provinciale zaken werken we samen met de Utrechtse afdeling van de fietsersbond (UFO):

  • Verbetering en onderhoud van provinciale wegen.
  • Verbetervoorstellen aansluitend bij provinciaal beleid, zoals doorfietsroutes.
  • Onze eigen voorstellen, zoals ons alternatieve voorstel voor de Rijnbrug bij Rhenen.
  • Bij provinciale zaken overleggen we ook vaak met de gemeente en met andere Fietsersbond-afdelingen (o.a. Veenendaal).

    Voor het verkeersbeleid rond Rhenen is ook de regio Foodvalley belangrijk, bijvoorbeeld voor de problematiek rond het Binnenveld. Het gaat hier om grotere projecten waarin we participeren, meestal samen met Fietsersbond-afdelingen van de omringende gemeentes (Wageningen, Ede en Veenendaal). We houden ook contact met de gemeente Rhenen, die zelf deelnemer is in de regionale projecten. Momenteel lopende projecten:

  • Gebiedsaanpak het Binnenveld, met op korte termijn een paar concrete verbeteringen.
  • Versterking en herinrichting Grebbedijk