Een nieuw plan van gemeente en provincie

Kruising N233 bij Achterberg

Wordt het eindelijk veiliger voor fietsers?

Kruising N233 bij Achterberg

Al zeker 14 jaar wordt er gepraat over de (fiets)onveiligheid van het kruispunt van de N233 met de Bergweg/Achterbergsestraatweg. Dit is een van de grootste knelpunten in Rhenen voor fietsers. Een gezamenlijk plan van gemeente en provincie probeert nu betere doorstroming en veiliger fietsen te combineren, en daarmee de jarenlange impasse te doorbreken.

Een nieuw plan

De gemeente heeft, samen met de provincie, een nieuwe plan gemaakt voor deze kruising en omgeving. Doelen zijn: verbetering doorstroming èn verbetering (fiets)veiligheid. Daarmee wordt invulling gegeven aan een motie van juli 2020, èn een voornemen in het huidige coalitie-accoord.
In 2020 is ook het budget vastgesteld voor het gemeentelijk deel.

Het plan combineert aanpak van het kruispunt zelf (provincie) met verbeteringen op de gemeentelijke wegen er omheen. Als Fietsersbond zijn we blij met die brede aanpak, want daarmee kan het hele gebied veiliger worden. Bijvoorbeeld de school-fietsroute van Achterberg naar Ericaschool en Eben-Haëzer. Het is nadrukkelijk een schetsontwerp dat in discussie met omwonenden / betrokkenen (“participatie”) nog verbeterd moet worden.

Op de gemeentes-site vind je een projectpagina met het schetsontwerp.

Wat vinden wij van dit plan?

De Fietsersbond is positief over dit schetsontwerp, al moet het op een aantal plekken zeker nog verbeterd worden. Goed overleg met omwonenden is noodzakelijk, want er kunnen flinke gevolgen zijn voor hun woning of bedrijf. En natuurlijk praten wij mee namens de fietsers.

Positief zijn we over de brede aanpak (meer dan kruising alleen) en de creatieve oplossingen om fietsen hier veiliger te maken. Samenwerking met de provincie maakt ook dat dit plan relatief snel uitgevoerd kan worden. Er wordt al 14 jaar over de onveiligheid van deze kruising gepraat…

Minder positief zijn we over de doorstroming. Sneller doorstroming trekt weer meer auto’s aan. En in dit ontwerp wordt de kruising nòg breder, wat (deels) gecompenseerd wordt door lagere snelheden (plateau), een vluchtheuvel halverwege (is er nu niet) en de belofte voor kortere wachttijden bij het stoplicht. Het stuk tussen Achterberg en spoorovergang moet veel beter kunnen; zoals geschetst is het niet veilig voor fietsers.

Wij vinden ongelijkvloers de beste oplossing voor een bijna-snelweg als de N233, maar dat kost de gemeente vele malen meer dan het budget. De provincie wil het verschil niet bijpassen. Een ongelijkvloers kunstwerk is ook erg lastig op deze plek, door de spoorovergang, hoogteverschillen en bebouwing. Wij denken niet dat het haalbaar is.

Om niet nog jaren te blijven praten zonder oplossing voor de onveiligheid kiezen wij ervoor om dit schetsontwerp te laten uitwerken (mèt participatie natuurlijk). Het is “goed genoeg” en haalbaar. Het alternatief is dat er weer vele jaren alleen maar gepraat wordt. Terwijl het verkeer op de N233 blijft toenemen en de kruising dus nòg gevaarlijker wordt.

Publieksbijeenkomst

Op 4 maart was er een publieksbijeenkomst waar het schetsontwerp werd gepresenteerd. Helaas liep de communicatie niet goed. Veel omwonenden en andere betrokkenen kregen het gevoel dat alles al beslist was, zonder ruimte voor overleg. “Provincie en gemeente drukken dit gewoon door de strot.”
Onvrede over onderdelen van een mogelijk ontwerp ontaardde daardoor in boosheid en wantrouwen.
Gebaseerd op onduidelijkheid over de procedure: participatie is niet “overgeslagen” maar begint pas na een voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad.

Gemeenteraad

Op 14 maart werd dit besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Daarbij hoort dat burgers hun mening mogen geven: inspreken. Heel veel (bijna 20) burgers hebben daarvan gebruik gemaakt om hun bezwaren tegen onderdelen van het plan te uiten (wat dus normaal in de participatie-fase gebeurt). Anders dan bij de publieksbijeenkomst voelden ze zich hier gehoord.

Tijdens de discussies kwamen ook ideeën boven voor ongelijkvloerse oplossingen (fietstunnel, viaduct) die al jaren geleden als onhaalbaar zijn afgewezen. Dat helpt niet als we snel de veiligheid willen verbeteren.

Na de vele negatieve reacties spraken wij in als Fietsersbond Rhenen. In de basis vinden wij het een goed ontwerp, met veel elementen die de fietsveiligheid verbeteren. Tijdens participatie kan (en moet) nog veel verbeterd worden. Daarna ligt er een ontwerp dat echt veiliger is voor de fietsers, juist omdat ook de omgeving van de kruising is meegenomen in het ontwerp. Door samenwerking met de provincie is het ook haalbaar. Doorpraten over mooiere alternatieven betekent alleen nog meer vertraging.

En nu?

Vanwege de tegenstrijdige meningen en emoties heeft de raad besloten een beslissing over het voorbereidingsbesluit uit te stellen. En dat is jammer, want zo duurt het nog langer voordat er wat gedaan wordt met de vragen en zorgen van omwonenden. En het kruispunt wordt voorlopig nog niet veiliger.

We hopen dat deze impasse snel wordt opgelost. We willen verder werken aan een veiliger kruispunt.

Categorieën