Ontwerp moet beter

Reconstructie Paardenveld

Veiligheid staat niet op 1

Paardenveld luchtfoto

Het voorlopig ontwerp is niet veilig voor fietsers en voetgangers. De doorstroming van snelverkeer blijkt toch weer belangrijker te zijn dan de veiligheid. Het grootste deel van de weg blijft 50 km/u. De combinatie met een niet-vrijliggende fietsstrook is gevaarlijk en tegen de richtlijnen voor veilig ontwerp. Ook de omgeving van een basisschool blijft onveilig.

Sinds zomer 2023 werkt de gemeente aan plannen voor de reconstructie van het Paardenveld. Een van de gevaarlijkste wegen van Rhenen, die dus hoog op onze knelpuntenlijst staat. Er is veel tijd genomen voor participatie met omwonenden, waarbij ook de Fietsersbond is aangehaakt. We hebben duidelijk meegegeven dat voor deze weg veiligheid voor langzaam verkeer het belangrijkste is. Dat was al beloofd in de nota “Fiets veilig actieplan” uit 2018(!). Het nieuwe bestuursaccoord geeft ook aan dat veiligheid voor fietsers moet verbeteren.

Maar toch blijkt in de praktijk de doorstroming voor snelverkeer het belangrijkste te zijn. In het voorlopig ontwerp (eind 2023; zie de website van de gemeente) blijft het Paardenveld een erg onveilige weg voor fietsers en voetgangers.

50 km/u

In dit ontwerp houdt het grootste deel van het Paardenveld een maximum-snelheid van 50 km/u; alleen het onderste deel wordt 30 km/u. Omdat op een deel van de route te weinig ruimte is voor een vrijliggend fietspad is een fietsstrook ingetekend. Net op de plek waar (door de steile helling) de snelheid nu het hoogst is. De weg blijft daardoor gevaarlijk voor fietsers.

Het gedeelte onderaan het Paardenveld wordt wèl 30 km/u. Dit is maar een klein stukje, dus het is duidelijk dat hier de maximum snelheid flink overschreden gaat worden.

Een gevolg van de hoge snelheid is dat ook de kruisingen gevaarlijk zullen blijven, met name die bij de Donderberg en de kleine Kampen.

Het tijdverschil tussen 50 en 30 km/u op deze weg is (veel) minder dan een minuut. Is dat echt belangrijker dan de veiligheid?

Basisschool

Aan de bovenkant van het Paardenveld ligt basisschool Eben Haëzer. Die is nu moeilijk bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Voor kinderen absoluut onveilig! In het nieuwe ontwerp wordt deze situatie niet veiliger gemaakt.

Volgens het gemeentelijk beleid moeten alle basisscholen goed bereikbaar zijn, met een veilige schoolomgeving. En toch gebeurt dat niet.

Rotonde

De rotonde onderaan het Paardenveld hoort ook bij deze plannen. Ook dit is een gevaarlijk knelpunt, waar fietsers in de knel komen. In het voorlopig ontwerp zitten verbeteringen, maar het wordt nauwelijks veiliger. Ook hier lijkt doorstroming vóór veiligheid te zijn gaan.

Protest

De Fietsersbond heeft in januari een brief geschreven aan de verantwoordelijke wethouder. We vinden het onacceptabel dat in dit nieuwe plan veiligheid zo weinig aandacht heeft gekregen, in strijd met het huidige verkeersbeleid. Veiligheid voor langzaam verkeer gaat vóór doorstroming, zeker binnen de bebouwde kom.

Categorieën