Herinrichting Paardenveld

Fietsersbond vraagt om veiligheid voor fietsers

Paardenveld luchtfoto

Het Paardenveld is al jaren één van de grotere knelpunten in Rhenen, vooral voor fietsers. Gemeente Rhenen start nu met de voorbereidingen voor herinrichting van deze weg. Belanghebbenden worden al vroeg in het ontwerptraject betrokken, een goede zaak! Natuurlijk denkt ook de Fietsersbond mee.

De gemeente heeft aan omwonenden gevraagd: wat wil je behouden, en wat moet echt beter? Er komen bijeenkomsten om ervaringen te delen en een voorlopig ontwerp te bespreken. Twee van onze kerngroep-leden doen mee aan deze omwonende-participatie. Zie de gemeentepagina voor meer informatie.

De Fietsersbond vindt het Paardenveld belangrijk voor fietsers. Het is niet alleen een erg gevaarlijke weg, maar het is ook een onmisbare verbindingsroute voor fietsers in Rhenen: wijkontsluiting, schoolroute en noord-zuid verbinding.

Bij de start van het project hebben we zes uitgangspunten voor de herinrichting geformuleerd:

  1. Na de herinchting moet het Paardenveld veiliger zijn en veiliger voelen voor fietsers.
  2. Houdt rekening met doorgaande fietsroutes, en betrek daarbij de mogelijkheden tot ontvlechting via omliggende wegen.
    Dit is een verwijzing naar onze Fietsroutekaart voor Rhenen.
  3. Houdt bij de herinrichting rekening met de vele verschillende functies (wijkontsluiting, schoolroute, etc).
  4. Houdt bij de herinrichting rekening met de verschillende soorten fietsers en gebruikers (stadsfiets, racefiets, scootmobiel, etc).
  5. Geef bij de herinrichting prioriteit aan veiligheid boven snelle doorstroming.
    50km/u is te snel voor deze stadsweg; gescheiden rijbaan bij grote snelheidsverschillen.
  6. Benut de kansen die ontstaan door een betere weginrichting om ook de omliggende infrastructuur (kruisende wegen) te verbeteren.

Meer weten? Mail je vraag naar de projectleider van de gemeente of naar Fietsersbond Rhenen.

Categorieën