Fietsersbond pleit voor 30 kilometer per uur op de Grebbedijk

Fietsvriendelijke inrichting Grebbedijk na de geplande dijkversterking.

Het dijkversterkingsproject is een kans om niet alleen het omliggende gebied aantrekkelijker te maken maar ook de verkeerssituatie op de dijk in overeenstemming te brengen met het gewenste gebruik van de dijk. De Fietsersbond pleit ervoor om de fietser en de voetganger voorop te zetten bij de inrichting van de Grebbedijk.

In dit artikel uit de Gelderlander wordt hierover geschreven.

De Fietsersbond vraagt om een inrichting als fietsstraat met maximum snelheid 30 km/u, en een knip om gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk via de N225 te sturen.

Fietsersbond Wageningen heeft de gewenste inrichting voor de hele Grebbedijk uitgewerkt. Ze hebben de situatie besproken met gemeente Wageningen, de wegbeheerder van het grootste deel van de Grebbedijk.

Gemeente Rhenen is wegbeheerder van het westelijk deel van de Grebbedijk, vanaf de weg naar de Blauwe Kamer en het veer.
Fietsersbond Rhenen sluit zich aan bij de voorgestelde inrichting, en vraagt gemeente Rhenen deze te realiseren.

Het pleidooi van de Fietsersbond kun je hieronder downloaden.

pdf ⋅ 173 KB

FB Wageningen – Inrichting-Grebbedijk-na-de-geplande-dijkversterking 13-3-2023

Download

Categorieën