Samen met de gemeente in actie voor een fietsvriendelijker Rhenen

Fietsersbond Rhenen en gemeente aan de slag met onnodige en onveilige fietspaaltjes

foto met ingeplakte paal kleiner

Tijdens de landelijke Paaltjesactie van de Fietsersbond, heeft de Fietsersbond Rhenen met haar leden een inventarisatie gedaan van alle fietspaaltjes (en andere obstakels) in onze gemeente. Op 9 november 2022 hebben we deze aangeboden aan wethouder Hans Boerkamp. Daarna hebben we samen symbolisch de eerste paal verwijderd én een gezamenlijk persbericht uitgegeven.

We zijn erg blij dat de gemeente ons signaal serieus oppakt en met de lijst aan de slag gaat. Er zijn erg veel paaltjes en hekjes in Rhenen waar fietsers (en vooral de niet-standaard fietsen) hinder en zelfs gevaar van ondervinden. Ouderen worden onevenredig beperkt in hun mobiliteit. Dat moet echt beter.

Na onze oproep op deze website hebben we een kaart gemaakt van alle obstakels.
Hierbij hoort een brief aan de gemeente met toelichting, samenvatting en een top-10.
De hele lijst met (63) obstakels is hier te downloaden.

Persbericht 9-11-2022

Samen in actie voor een fietsvriendelijker Rhenen
Fietsersbond Rhenen en gemeente aan de slag met onnodige en onveilige fietspaaltjes

Michiel Koren van de Fietsersbond Rhenen overhandigde wethouder Hans Boerkamp vanmorgen een lijst met onnodige en onveilige fietspaaltjes. Zij delen de wens om Rhenen fietsvriendelijker te maken en deden een inventarisatie. Samen haalden ze als startsein symbolisch het eerste onnodige fietspaaltje uit de grond. Hiervoor is gekozen voor een paaltje op het fietspad van de Koerheuvelweg, achter de Eben Haezerschool. Het paaltje stond fietsers en wandelaars in de weg.

Wethouder Hans Boerkamp: “Fietspaaltjes moeten natuurlijk wel een doel hebben. Soms komen we paaltjes tegen waarvan de toegevoegde waarde onduidelijk is. Misschien staan ze er al heel lang en is nu niet meer duidelijk waarom. Ook zijn er paaltjes die niet goed zichtbaar zijn en dus veiliger kunnen door bijvoorbeeld een betere markering. Daarom zijn we blij met de lijst van de Fietsersbond en gaan we de komende tijd meer paaltjes verwijderen. Dit is een mooie samenwerking om Rhenen nog toegankelijker te maken voor fietsers.”

“Fietsen is gezond voor iedereen! In onze mooie gemeente Rhenen zou alles makkelijk bereikbaar moeten zijn, maar fietsers komen veel gevaren en hindernissen tegen. Vooral niet-standaard fietsen en mensen met een fysieke beperking worden ernstig gehinderd door paaltjes en sluisjes. Sommige fietspaaltjes vinden we zelfs gevaarlijk.
Fietsersbond Rhenen is dan ook blij dat de gemeente openstaat voor onze signalen. Samen maken we Rhenen toegankelijker en veiliger voor iedereen,” aldus Michiel Koren van Fietsersbond Rhenen.

Onze top-10

Categorieën